Kosteikot

Kosteikkoalueilla voidaan ehkäistä ravinteiden huuhtoutumista vesistöön ja
parantaa niiden laatua.

Kosteikolla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja maisemallisuutta.
Järvien kunnostukseen kosteikko on oiva keino.

Vesistöt

Järven / vesistön kunnostus vaatii yleensä useamman toimenpiteen onnistuakseen.

Keinoja ovat mm:

  • hoitokalastus
  • vesikasvillisuuden niitto
  • ulkopuolisen ravinnekuormituksen vähentäminen
  • Ojituksen pintavalutuskentät

Järven / vesistön kunnostuksen pohja-aineistoksi otan vesinäytteet ja teen
valuma-aluekartoituksen jossa selvitän mm. metsä- ja peltoalat, ojitukset ja
maaperän rakenteen.

Arvioin myös asutuksen tuottaman kuormituksen vesistöön