Suunnitelmia jätevedenkäsittelyyn, ohjeet kaivon kunnostukseen ja monimuotokosteikkojen tekoon

Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee vielä tänäänkin.

Teen suunnitelmia kiinteistökohtaiseen jätevedenkäsittelyyn, ohjeet kaivon kunnostukseen ja monimuotokosteikkojen tekoon.

Onnistunut jätevesisuunnitelman laatiminen edellyttää aina kiinteistöllä käyntiä. Käynnin yhteydessä kartoitan kokonaisvaltaisesti vesihuollon tilanteen kiinteistöllä.

Kosteikkosuunnitelma lähtee liikkeelle alustavan katselmuksen jälkeen. Suunnitelma sisältää maastomittaukset ja niistä karttapiirrokset sekä mahdolliset tukihakemukset täytettynä pinta-alojen osalta.

Lisäksi laadin kosteikon hoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät tukihakemukset.

Neuvonnallisia kyläiltoja

Haja-asutusalueen vesihuoltoon liittyen järjestän neuvontaa kyläiltojen muodossa. Tilaisuuden aikana luomme katsauksen lähivesistöjen tilaan, hyvään talousvesikaivoon ja ”sukellamme” jäteveden käsittelyn ihmeelliseen maailmaan.

Jätevesiasioissa emme keskity kovin syvällisesti lakipykäliin vaan ajatukseen kuinka pidän oman ja naapurin kaivoveden puhtaana. Unohtamatta mökkirantoja ja lähivesistöjä. Mietimme yhdessä miten voisimme vähentää syntyvän jäteveden määrää. Neuvonta on puolueetonta sillä en edusta mitään laitevalmistajaa.

Ajankohdan ei välttämättä tarvitse olla ilta vaan olemme paikalla sovittuna aikana.