Puhdistusmenetelmät

Asiakkaana saat tietoa eri puhdistusmenetelmistä ja niiden vaatimista
huoltotoimenpiteistä.

Pohdimme myös mahdollisuuksista vähentää syntyvien jätevesien määrää.

Kiinteistökohtainen jäteveden käsittely on vaihtoehto ellei ole mahdollista liittyä:

  • vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon
  • kylän yhteiseen puhdistamoon
  • lähinaapureitten kanssa rakennettavaan yhteispuhdistamoon

Jätevesisuunnitelmat

Jätevesisuunnitelman laatiminen edellyttää käyntiä kiinteistöllä.

Käynnin aikana kartoitetaan mm.

  • kiinteistön käyttötarkoitus
  • käytössä olevan jätevesijärjestelmän toimivuus
  • talousvesikaivojen sijainti
  • pohjaveden korkeus
  • etäisyydet naapurin rajoihin, tiehen, vesistöön jne.

Kansio sisältää asemapiirroksen, tarvittavat selvitykset, järjestelmäkuvat ja
lupakaavakkeet.